WEB Sayfası Yayım İlkeleri

Hacettepe Üniversitesi Birim ve Kişisel Web sayfalarının hazırlanması ve yayımlanması ilkelerini kapsayan yönerge 02.07.2007 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nca onaylanmıştır.

Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı tüm kurum, birim, bölüm ve kişilerin Web sayfalarını hazırlarken bu ilkelere uyması gerekmektedir.

Bu ilkelerin tümüne aşağıdaki link'e tıklayarak erişebilirsiniz:

Hacettepe Üniversitesi Web Sayfası Hazırlama ve Yayım İlkeleri (*.pdf formatındadır.)

5651 sayılı Kanun İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

Bilişim ile ilgili diğer Yasal Düzenlemeler