Genel Tanıtım

Ağ Birimi (Beytepe): Yerel ağın kurulumu, mevcut ağın yönetimi, denetimini yapar  ve ağın geleceği ile ilgili projeleri üretir, kullanıcılara internet kullanımı hizmeti verilmesi için gerekli altyapı, donanım, yazılım ve bilgi desteği sağlar.

Ağ ve Sistem Birimi (Sıhhiye): Yerel ağın kurulumu, mevcut ağın yönetimi, denetimini yapar  ve ağın geleceği ile ilgili projeleri üretir, kullanıcılara internet kullanımı hizmeti verilmesi için gerekli altyapı, donanım, yazılım ve bilgi desteği sağlar. Başkanlığımızın ev sahipliği yaptığı tüm sunucu bilgisayarları ve temel internet servislerini (DNS, FTP, WEB, E-POSTA, WEBMAIL, PROXY, vb.) 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde işletir, günceller ve yedeklemesini yapar.

Sistem ve Güvenlik Birimi (Beytepe): Başkanlığımızın ev sahipliği yaptığı tüm sunucu bilgisayarları ve temel internet servislerini (DNS, FTP, WEB, E-POSTA, WEBMAIL, PROXY, vb.) 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde işletir, günceller ve yedeklemesini yapar. Sistem odasının ve  Kesintisiz Güç Kaynağı odasının güvenliğini sağlar.

Sistem Yazılımları Birimi: Yönetim sistemleri çerçevesinde çalışan uygulamaların, veritabanı ve uygulama sunucularının bakım, yedekleme ve idaresi ile bu sistemlerin Bilgi İşlem Dairesi tarafından idare edilen diğer sistemlerle eş güdümünü sağlar.

Yazılım Geliştirme Birimi: Üniversitemiz bünyesindeki birimlerimizin işlerini bilgisayar ortamına taşımak ve toplanan veriler üzerinden istenen raporları üretebilmek amacı ile iletilen yazılım ihtiyaçlarını değerlendirilerek en uygun çözüm yöntemini belirler. Gerek idari gerekse akademik işler sırasında ortaya çıkan yazılım ihtiyacının karşılanması ve gerek görüldüğü takdirde mevcuttaki diğer yazılımlarla entegrasyonun sağlanması için ihtiyaçları değerlendirir, analiz eder ve çözüm önerileri sunar.

BYS ve Bireysel İşlemler Birimi: Üniversitemizin Yönetim Sistemleri BYS (Belge Yönetim Sistemi), (Bireysel İşlemler) sistemlerini işletme ve bu sistemleri kullanan personelimize son kullanıcı desteği verme konusunda faaliyet göstermektedir. Elektronik-İmza için gerekli Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) ilk başvurusunu üniversite personeli adına TÜBİTAK KAMUSM (Kamu Sertifikasyon Merkezi)’ne yapar, KAMUSM ye başvuru ile başlayıp NES’ nın ilgili personele iletilmesine kadar geçen süreci yöneterek kayıp, çalıntı, iptal, yenileme durumlarında ilgili üniversite personeline destek olur, Üniversite personeline Elektronik-İmza uygulamalarında ihtiyaç duyulacak kurulumlar için destek olur, Elektronik-İmza işleyişi hakkında Üniversite personelini web sayfası ve  e-posta yoluyla bilgilendirir, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Kamu Sertifikasyon Merkezi (Kamu SM) arasındaki yazışmalar, idari işlemler ve teknik konularda koordinasyonu sağlar.

İdari ve Mali İşler Birimi:Başkanlığımızın bir sonraki yıla ilişkin tahmini bütçesini hazırlar. Harcama yetkisinde olan bütçe tertiplerine ilişkin satın almaları yapar. İlk altı aylık ve yıllık Birim Faaliyet Raporlarını hazırlar. 5 yıllık stratejik planını hazırlar. Yıl içerisinde 3’er aylık dilimler halinde birim izleme raporunu hazırlar. Birim Taşınır Kayıt Kontrol Sistemini yöneterek taşınır girişi, çıkışı, hurdaya ayırma gibi işlemlerini ve birim içi demirbaş zimmetlerini yapar. Başkanlık içi bakım ve onarım işlerini koordine eder. Belirli dönemlerde Başkanlık Birimlerinin ihtiyaçlarını toplayarak ihtiyaç listelerini oluşturur. Yönetim tarafından istenen raporları hazırlar ve sunar.

İnsan Kaynakları Birimi: Üniversitemizin İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini (İKYS) işletir ve Personel Dairesi Başkanlığındaki personel ve tahakkuk kullanıcılarına son kullanıcı desteği verir, İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminde (İKYS) daha önceden ön görülmemiş Liste, Rapor ve İstatistiksel Tabloların oluşturulmasını sağlar, Üniversitemizin tüm çalışanlarının bordrolarını (Maaş, Maaş Farkları, Döner Sermaye, Nöbet, Ekders, İkramiye, İkramiye Farkı) yasal ekleri ile birlikte tahakkuk müdürlüklerine hazırlar ve kişiye verilen bordronun e-posta yoluyla dağıtımını yapar.

Kullanıcı Destek Birimi : Üniversitemiz bünyesinde demirbaş kaydı bulunan bilgisayar ve çevre birimlerinin bakım ve onarımını yapar, onarılamayacak durumda donanım arızası olanları rapor eder, bilgisayarda mevcut bulunan ek donanımların sisteme tanıtılmasını sağlar.
Bu birim içerisinde bulunan "Çağrı Merkezi" ise elektronik posta hesaplarının açılması, şifre değişikliği talebi ve e-posta hesaplarına ilişkin telefon desteği sağlar. Sorun Bildirim ve Destek Sistemi aracılığı ile gelen talepleri yanıtlar. Üniversitemiz birimlerinin yaptığı etkinlikler (konferans, kongre) için teknik destek sağlar (bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazı gibi donanımların kurulumu v.b.), Başkanlığa telefon aracılığı ile ulaşan yardım taleplerini karşılar.
İnternet üzerinden hizmet veren lisanslı ve ücretsiz programların bulunduğu Yazılım Deposu ara yüzünün işletilmesi ve güncellenmesini yapar.

Web Birimi: Hacettepe Üniversitesi web sayfasının yapılandırılması ve güncellenmesi, Akademik/İdari Birimler, Öğrenci Toplulukları ve Organizasyonlara yönelik web sayfası oluşturulması, Akademik/İdari Personel ve Öğrenci kişisel web sayfalarına teknik destek sağlanması görev yürütür.

Bilgisayar Laboratuvarları: Üniversitemiz Sıhhiye Kampüsünde hizmet veren 75 bilgisayarlık laboratuvarın işletilmesini sağlamaktadır.