Hacettepe Üniversitesi Akademik Ağı (HUNET) Hakkında  Öğrencilerimiz için Çerçeve Kurallar

Hacettepe Üniversitesi kampüsleri dahilinde bulunan ve BİD'nin kurup yönettiği bilgisayar ağı (HUNET); öğrencilerine ve tüm çalışanlarına hizmet vermektedir. HUNET, öğrencilerin akademik çalışmalarını yapabilmeleri için yurt odalarından kendi bilgisayarları ile  bağlanmalarına da olanak vermektedir. HUNET hizmeti kapsamında haberleşmeyi engellemek veya denetlemek hiçbir zaman hedeflenmemiştir. Ancak, bu hizmetin kesintisiz devam etmesi ve bütün kullanıcıların güvenliğinin sağlanabilmesi için tüm öğrencilerimizin aşağıda belirtilen ağ kullanım ve güvenlik politikalarına uymaları gerekmektedir.

HUNET Kuralları :

HUNET yatırımları, devlet kaynakları kullanılarak akademik, idari, eğitim ve araştırma olmak üzere temel amaçlara hizmet etmek üzere mevcuttur. Ağ üzerindeki kişisel kullanımlar hiçbir zaman temel amaçların yerine getirilmelerine engel olmamalıdır. Bu kapsamda ağ kullanımında uyulması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir.

 • Sistem ve Ağ güvenliğinin ihlal edilmesi yasaktır. HUNET yöneticileri bu tür ihlalleri takip etmekle ve incelmekle sorumludur.
 •  HUNET üzerinden, 26/9/2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nunda  yer verilen ve aşağıda sıralanan eylemler yapılmamalıdır:
  • İntihara yönlendirme (madde 84)
  • Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra)
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını teşvik ve kolaylaştırma (madde 190)
  • Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194)
  • Müstehcen içerik (madde 226)
  • Fuhuş (madde 227)
  • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama (madde 228)
 • HUNET üzerinden Peer-to-peer (P2P) dosya paylaşım programları, yarattığı yasal sorunların yanı sıra, yüksek bant genişliği tüketmeleri nedeniyle kullanıma kapatılmıştır.
 • HUNET üzerinden şahsi kazanç elde edilmesi; ticari, siyasi, genel ahlak kurallarına aykırı reklam, duyuru, propaganda vb içeriği olan çoklu e-postalar gönderilmemelidir.
 • HUNET'in üniversite dışından kullanılmasına sebep olabilecek hiç bir faaliyet yapılmamalıdır.
 • Hacettepe Üniversitesi yurt odalarında, içerik türü her ne olursa olsun paylaşım hizmeti veren bilgisayar bulundurulamaz.
 • Hacettepe Üniversite yurt odalarında, adına kayıtlı bilgisayar bulunan her öğrenci, HUNET kaynaklarını bilinçli ya da bilinçsiz olarak üçüncü kişilere kullandırması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçların asli sorumlusudur.

Yukarıda belirtilen kurallara uyulmadığında, bilgi vermek süreti ile aşağıdaki cezalardan bir ya da birkaçı uygulanacaktır:

 • Ağ erişiminin sınırlandırılması,
 • Kullanıcı kodunun ve ağ erişiminin kapatılması,
 • Üniversite bünyesinde soruşturma başlatılması,
 • Adli yargıya başvurulması.

HUNET hizmeti sonsuz bir kaynak olmayıp, kurallara uyulması hizmetin sürekliliği ve kalitesi için çok önem taşımaktadır. Aksi davranışların kullanım kısıtlamalarına neden olacağı açıktır. Bu nedenle tüm öğrencilerimizden HUNET kullanımı konusunda gereken titizliği ve özeni göstermelerini bekliyoruz
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü
* Bu kurallar yayınlandığı tarihten itibaren geçerlidir. Gerekli görüldüğü durumlarda metin üzerinde değişiklik yapılabilir.