Ağ Altyapısı

Hacettepe Üniversitesi iki ana yerleşkeye sahiptir: Beytepe ve Sıhhiye Yerleşkeleri. Sıhhiye Yerleşkesi şehir merkezinde bulunmakta ve çoğunlukla sağlık ile ilgili fakülte ve bölümlerle Hacettepe Hastaneleri'ni barındırmaktadır. Beytepe Yerleşkesi ise göreceli olarak şehir merkezinden uzakta bulunmakta ve üniversitenin mühendislik, edebiyat, fen, eğitim gibi diğer fakülte ve bölümlerini barındırmaktadır. Üniversitenin Bilgi İşlem Dairesi ana binası Beytepe Yerleşkesinde yer almakta, Sıhhiye Yerleşkesinde de buraya bağlı bir Bilgi İşlem Merkezi bulunmaktadır.

Beytepe ve Sıhhiye yerleşkelerinin her biri UlakNet üzerinden yüksek hızda Internet hizmeti almaktadırlar. Beytepe Yerleşkesi WAN (Wide Area Network) ile Sıhhiye Yerleşkesi ise Metro Ethernet hattı ile Ulaknet’e bağlıdır. Ayrıca Sıhhiye Yerleşkesi ile Beytepe Yerleşkesi Metro Ethernet hattı ile birbirine bağlıdır.

Ankara'nın farklı bölgelerine yayılmış olan diğer fakülte ve yüksekokullar yakınlık durumuna bağlı olarak adı geçen iki ana yerleşkeden birine bağlanarak Internet servislerini almaktadırlar. Bağlantı hızları ve tipleri yerleşkenin gereksinimine uygun olarak değişiklik göstermektedir (kiralık devreler, WiFi kablosuz radyolinkler, doğrudan fiber optik kablolama, vb.).

Hacettepe Üniversitesi dış dünya ile BGP4 protokolünü kullanarak haberleşmektedir. Üniversitenin otonom sistem numarası AS24922'dir. Üniversiteye ait 33 adet C-Sınıfı IPv4 adres bloğu bulunmaktadır. Bölüm, birim ve öğrenci yurtları güvenlik ve gereksinimlerine göre gerçek IP veya sanal IP (+NAT, Network Address Translation) üzerinden dış dünya ile haberleşmektedirler. İntranet/Extranet trafiği ise gerçek/sanal IP karışık olarak NAT'lanmadan sağlanabilmektedir. Kampüsümüze Ulakbim tarafından tahsis edilen 48 bit IPV6 adresi bulunmaktadır. Şu an üniversite bünyesinde bulunan DNS sunucu ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı IPV6 ipleriyle çalışmaktadır.

Üniversitenin Ankara'daki yerleşkelerine göre sahip olduğu WAN / Extranet bağlantıları aşağıda listelenmiştir:

Hacettepe Üniversitesi Wan / Extranet Bağlantıları
Bağlantı Noktaları Bağlantı Tipi
Beytepe Yerleşkesi - ULAKNET Single Mode Fiberoptik kablo
Sıhhiye Yerleşkesi - ULAKNET METRO Ethernet
Beytepe Yerleşkesi - Sıhhiye Yerleşkesi METRO Ethernet
Beytepe Yerleşkesi - Beşevler Konservatuar METRO Ethernet
Sıhhiye Yerleşkesi - Sosyal Bilimler MYO METRO Ethernet
Beytepe Yerleşkesi - Başkent OSBTeknik Bilimler MYO METRO Ethernet
Beytepe Yerleşkesi - Hacettepe Ankara Sanayi 1.OSB MYO METRO Ethernet