Projeler

Prof. Dr. Kadir PEKMEZ

1.İletken polimerlerin elektrokimyasal sentezi, katkılanması ve özelliklerinin araştırılması, TÜBİTAK, TBAG–963, Yıldız A., Arca M., Pekmez K., Pekmez N., Ağustos 1993 de tamamlandı.

2.ÇİNKUR elektroliz ünitelerindeki Kurşun Anodun Ön işlemlerle Servis Ömrünün Uzatılması ve Üretilen Çinko kalitesinin iyileştirilmesi. Hacettepe Ü. Teknoloji Arş. Uyg. Dairesi. Proje No: 92/020-13. Yıldız A., Demirel H., Özyörük H., Pekmez K., Ekmekçi Z., Temmuz 1994 de tamamlandı.

3.Susuz ortamda , polianilin, politiyofen iletken polimerleriyle, anilin-tiyofen kopolimerlerinin elektropolimerizasyonla eldesi ve elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi. Hacettepe Ü. Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 94-04, 007,017. Pekmez K., Pekmez N., Can M., Aralık 1996 da tamamlandı.

4.Elektrokimyasal yolla sülfolanmış iletken politiyofen ve poli(3-metiltiyofen) filmlerinin sentezlenmesi, Hacettepe Üniversitesi . Bilimsel Araştırmalar Birimi Projesi, Proje No: 02 01 601 009. Pekmez K. , Udum Arslan Y., Temmuz 2004 de tamamlandı.

5.İletken polimerler, redoks polimerleri ve bunların kompozitlerinin elektrokimyasal yolla sentezi ve uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Güdümlü Araştırma Projesi, Proje No: 03 G 081, Proje Yürütücüsü: Pekmez K. , Araştırmacılar.: Yıldız A., Özyörük H., Pekmez Özçiçek N., Mart 2006 da tamamlandı.

6.İletken polimerler üzerine metal ve metal alaşım nanoparçacıkları biriktirilmesi yoluyla susuz ortamda elektrokatalizör sentezi. Proje Yürütücüsü: Pekmez K. Araştırmacılar.: Fulya Canlı, İbrahim H. Taşdemir., Arife Çalışkan TÜBİTAK-TBAG Projesi, 106T078 Haziran 2008 de tamamlandı.

7. Yarı İletken algılayıcı MCT sensör tasarımı ve Prototip üretimi. TÜBİTAK- TEYDEP KOBİ AR-GE Destek Programı 7090211, TÜBİTAK PROJESİ, Danışman 03.08.2009-01.08.2011.

8.Baz İstasyonlarında kullanılan Akülerin Performanslarının Artırılması. 00897.STZ.2011-1 Bilim , San. Tekn. Bknlığı SANTEZ- 00897.STZ.2011-1, Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ, Araştırmacı, 03.01.2011-02.01.2013.

9. Membranlı Vanadyum ve Membransız Kurşun Asitli Akışlı Redoks Bataryaların Geliştirilmesi ve Elektronik Güç Yönetimi, TÜBİTAK 1511 Öncelikli Alanlar TEYDEP 1120051, TÜBİTAK PROJESİ, Danışman 01.02.2013-30.06.2015 .

10. Susuz ortamda TiOx filmlerinin elektrokimyasal olarak hazırlanması, karakterizasyonu ve fotovoltaik özelliklerinin incelenmesi Hacettepe Ü. Bilimsel Araştırma Projesi 014 01 601 002, Yürütücü, 03.04.2014-04.12.2015.

11. Farklı elektrot malzemeleri üzerinde titanyum sub-oksit ince filmlerinin asetonitril çözeltisinde elektrokimyasal olarak biriktirilmesi. Hacettepe Ü. Bilimsel Araştırma Birimi Projesi FHD-2017-15110 , Araştırmacı, 01.11.2017-01.08.2018.

12. Enerji-Odaklı Uygulamalar için Nano-Mangan Oksiborat Sentezinin Geliştirilmesi, Karan Birgül, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), Danışman, devam ediyor

13. Integrated Mineral Technologies for More Sustainable Raw Material Supply – ITERAMS”, Ekmekçi Zafir, European Union H2020, Proje No: 730480, Danışman, devam ediyor


Prof. Dr. Nuran ÖZÇİÇEK PEKMEZ

1. İletken polimerlerin elektrokimyasal sentezi, katkılanması ve özelliklerinin araştırılması, TÜBİTAK, TBAG –963, Yıldız A., Arca M., Pekmez K., Pekmez N., Ağustos 1993 de tamamlandı.

2. Susuz ortamda, polianilin, politiyofen iletken polimerleriyle,anilin-tiyofen kopolimerlerinin elektropolimerizasyonla eldesi ve elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi. Hacettepe Ü. Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 94-04, 007,017. Pekmez K., Pekmez N., Can M., Aralık 1996 da tamamlandı.

3. Hidrojen bağının aromatik amino bileşiklerinin elektrokimyasal davranışı üzerine etkisi, Hacettepe Ü. Araştırmalar Birimi Projesi, Proje No: 0201601008, Pekmez Özçiçek N., Veyisoğlu F., Mayıs 2005 de tamamlandı.

4. Anilin-tiyofen kopolimerizasyonunun spektroelektrokimyasal olarak incelenmesi, TUBİTAK-BAYG Yurt dışı Doktora sonrası Araştırma Programı- NATO B2 Bursu Projesi.

5. İletken polimerler, redoks polimerleri ve bunların kompozitlerinin elektrokimyasal yolla sentezi ve uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Güdümlü Araştırma Projesi, Proje No: 03 G 081, Proje Yürütücüsü: Pekmez K. , Araştırmacılar.: Yıldız A., Özyörük H., Pekmez Özçiçek N., Mart 2006 da tamamlandı.

6. Çelik üzerine anilin-tiyofen kopolimerinin ve kompozitlerinin elektropolimerleştirilmesi, karakterizasyonu ve korozyon performansı. TÜBİTAK, TBAG105T377, Pekmez NO. Yağan A.,., Cınkıllı K., Karadaş K., Abacı E., Kasım 2008 de tamamlandı.

7. Elektrokimyasal olarak sentezlenen polivinilferrosen/Polianilin kompozit filmlerinden hazırlanan modifiye elektrotların in situ UV-Vis spektroskopik yöntemle karekterizasyonu ve fenolik bileşiklerin amperometrik tayini, Hacettepe Ü. Araştırmalar Birimi Projesi,, No:753, Pekmez NO, Kavanoz M., Şen M., 2011 de tamamlandı.

8. Pekmez NO, Karaca E, Enerji depolanması için tartarik asit katkılanmış polipirol bazlı süperkapasitör malzemelerinin sentezi, Hacettepe Ü. Araştırmalar Birimi Projesi, No: 01301601001, Şubat 2014

9. Özçiçek Pekmez N., Teker Şen M., Karaca E., Aminofenil)benzimidazol lerin Sentezi, Elektropolimerizasyonu ve İletken Polimerlerin Monomerleri ile Kopolimerizasyonu, Hacettepe Ü. Araştırmalar Birimi Projesi, Proje No: 014D12601001, Aralık 2014

10. Özçiçek Pekmez N., Sariaslan H., Karaca E., “Yumuşak Çelik Üzerine Poli (3-Aminofenilboronik) asit ve Poli (3-Aminofenilboronik asit) Pirol Kopolimerinin Elektrosentezi Karakterizasyonu ve Korozyon Performansı”, Hacettepe Ü. Araştırmalar Birimi Projesi, Proje No: FHD-2016-10513, Aralık 2016

11. Özçiçek Pekmez N., Çolak Özge Deniz, Pirinç Alaşımlarının Sulu Çözeltilerdeki Korozyonunu Önelemede Bis-Benzimidazol, Benzimidazol ve İmidazol Bileşiklerinin İncelenmesi, TÜBİTAK 2209A, 2302,18 TL, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 10.2017-04.2018

12. Özçiçek Pekmez N., Gökcen D., Karaca E., Uğur M., Enerji Depolanması İçin Elektrokimyasal Olarak Elde Edilen İletken Polimer-Metal Oksit Kompozit Elektrot Malzemeleri Kullanılarak Süperkapasitör Hazırlanması, KBAG 117Z340, 289.144,00 TL, TÜBİTAK ARDEB 1001 – Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 07.2017-07.2019

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTROKİMYA ARAŞTIRMA GRUBU
(HUERG)
06800 Beytepe Ankara Turkey